vægt

Opgør og vision En retfærdig økonomi er mulig

Når Trump og Brexit fylder avisoverskrifterne, og 26 mennesker ejer lige så meget som 3,5 milliarder, kan man få det indtryk, at vi må vælge mellem magtesløse stater på en global markedsplads eller tilbageskuede ledere, der opsætter toldmure og smider de ‘fremmede’ ud af landet.

15. maj 2019 · Kl. 19:57 Nyhed

Men behøver vi tage dette umulige valg? Kunne vi ikke i stedet skabe en verden af samarbejdende befolkninger, hvor velstanden ikke koncentreres på få hænder, og hvor der ikke drives rovdrift på vores klode?
 

NOAH udgiver sammen med Netværk for Solidarisk Handel er opgør med det herskende økonomiske system og viser, hvordan vision i stedet kunne se ud, og hvordan vi kan nå derhen.

Netværk for Solidarisk Handel tror på og arbejder for en økonomi, der har social retfærdighed og miljømæssig bæredygtighed som sine hjørnesten. Der er brug for et opgør med den nuværende økonomiske model, som er blevet global, ude af kontrol og har skabt uset ulighed og forurening. Opgøret følges af en vision for en ny økonomisk virkelighed, der bygger på bæredygtighed, demokrati og lokal selvbestemmelse.

Find hele opgøret og visionen her.

Kom til launch og hør mere på festivalen for mad og klima fredag d. 17.5. kl. 18.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!