Estland
Clearcut i Tammiku village, Estland. Foto: Liina Steinberg

Biomasse Klimaministeren må træde i karakter og stoppe den svenske skovmafia

Klimakrisen udvikler sig hurtigere, end de fleste havde forestillet sig, men i stedet for at beskytte vores skove brænder Danmark og resten af EU verdens træer af i klimaets navn. Det er en tragedie, der udfoldes hastigt - sanktioneret af EU’s målsætninger for vedvarende energi.

10. februar 2023 · Kl. 09:36 Pressemeddelelse

I en begyndende erkendelse af at afbrænding af skovtræ ikke er bæredygtigt, foregår der i øjeblikket forhandlinger om et forslag fremsat af EU-kommissionen i 2021. Forhandlingerne om ændringer i Direktivet om vedvarende energi foregår mellem Europa-Parlamentet, EU’s Ministerråd og Kommissionen. Resultatet vil få en enorm betydning for verdens skove og for klimaet, da udformningen af direktivet er afgørende for, om man også i fremtiden må brænde træ fra skovene og kalde det “vedvarende energi”. 

Som NOAH har påpeget ved flere lejligheder, bør afbrænding af skovtræ ikke betragtes som en vedvarende energikilde, idet det er ødelæggende for biodiversiteten, underminerer skovenes evne til at modvirke klimaforandringerne og bringer menneskers sundhed i fare. Samtidig udleder afbrænding af træ mere CO2 end kul, der ellers betragtes som den mest klimaskadelige form for brændsel. 

Desværre er der mange, der ønsker at fortsætte uanset konsekvenserne, og alarmklokkerne ringer. Sverige har for nyligt fået tildelt EU-formandskabet for det kommende halve år, og et lækket forhandlingsudkast tyder på, at den svenske regering har byttet sin upartiske kasket som forhandlingsleder ud med en lobbyist-hat fra skovindustrien. Svenskerne har netop fremsat et forslag, der vil tillade fortsat ødelæggelse af skovene i massiv skala, og som slet ikke inddrager progressive forslag fra Parlamentet. 

Det kommer ikke som en overraskelse, at den svenske regering indtager en position, der ligger på linje med de svenske skovdyrkeres holdning. Skovdyrkerne udgør nemlig en meget magtfuld lobby, der ikke ønsker restriktioner. Overfor skovindustriens lobbyisme står svenske forskere og miljøorganisationer og dokumenterer, hvordan deres oprindelige skove med stor biodiversitet bliver indskrænket og erstattet af hurtigtvoksende plantager og noget, der mest af alt ligner renafdrift, det vil sige fældning af hele skovområder - i klimaets navn. 

Forhandlingspositionerne for henholdsvis Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen er efter NOAHs mening langt fra tilstrækkelige, men Parlamentets position indeholder dog nogle vigtige første skridt i kampen for at stoppe afbrændingen af verdens skove, som det er værd at forsvare. Det gælder ikke mindst Parlamentets beslutning om at lægge et loft over, hvor meget energi fra primær skovbiomasse, der kan tælle med i medlemslandenes nationale mål for vedvarende energi samt et sluttidspunkt (2030) for, hvor længe primær skovbiomasse kan tælle med i opfyldelsen af målene for vedvarende energi. Samtidig foreslog Parlamentet en vigtig opstramning i selve definitionen af, hvad primær træbiomasse egentlig er, idet flertallet støttede et forslag om, at det skal defineres som hele stammer samt grene, toppe og stubbe mv., der er udtaget fra skovene, hvilket er i overensstemmelse med den videnskabeligt baserede definition som gengivet af Joint Research Center (EU-Kommissionens fælles forskningsenhed). 

Det svenske formandskabs forslag ser ud til at være udformet for at sikre, at afbrændingen af skovtræ kan fortsætte som hidtil. Den svenske regering ønsker således, at fastholde de nuværende bæredygtighedskriterier (fra den sidste version af Direktivet om vedvarende energi (REDII)), som  overhovedet ikke har været i stand til at beskytte skovene, men tværtimod har ført til mindsket kulstoflagring i de Europæiske skove. Skovdækkede lande som Estland og Letland har som følge af den stærkt forøgede produktion af træpiller næsten helt mistet deres kulstofdræn på landjorden, på trods af at de store træpillefabrikker i landene er certificeret i henhold til de eksisterende bæredygtighedskriterier. 

Det svenske forslag ligger i forlængelse af tidligere fremsatte ønsker fra en række af de træproducerende lande (herunder Sverige), der kæmper indædt for, at der slet ikke skal ske nogen opstramning i kravene til, hvornår man må afbrænde skovtræ til energi. 

Danmark har i vid udstrækning omlagt fra kul til biomasse og vi frygter, at det kommer til at præge den danske forhandlingsposition i Ministerrådet. I energisektoren er der nemlig en bekymring for, at stramninger skal komme til at påvirke forsyningssituationen og priserne på træbrændsler herhjemme.

Men den danske omlægning fra kul til biomasse kan ikke opskaleres. Det pegede Klimarådet på i deres rapport fra 2018, hvor en af konklusionerne var, at: “Danmarks forbrug af alle typer af bioenergi forventes i 2020 at være 33 GJ pr. indbygger, hvilket er tre gange højere end gennemsnittet i EU og fire gange højere end det globale forbrug. Danmarks brug af bioenergi vil i de kommende år nå op på et så højt niveau, at der ikke er tale om en model, som vil kunne anvendes af alle verdens lande.” Og det erkendte den tidligere klimaminister Dan Jørgensen også. 

Det er på høje tid, at Danmark holder op med at forhandle med udgangspunkt i snævre danske interesser, men derimod ud fra erkendelsen af, at det vil være katastrofalt, hvis resten af Europa går lige så langt som Danmark i at omlægge fra fossil energi til biomasse. Vi opfordrer den danske klimaminister og regering til at træde i karakter og fortælle den svenske regering, at deres forslag ikke har gang på jord. Det ville et sandt grønt foregangsland gøre!

Videoen herunder viser noget af den ødelæggelse afbrændingen af skovtræ forårsager.

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/dOWfCdcd10Q.jpg?itok=9ay6d7Nj","video_url":"https://www.youtube.com/watch?v=dOWfCdcd10Q","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (Responsivt)."]}

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!