solceller

Solceller Kommentarer til forslag om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra selskabsopdeling

NOAH Energi og Klima støtter, at kommuner kan installere og drive solcelleanlæg, så de kan dække deres eget elforbrug med nettomålerordningen uden at udskille anlægget i et selvstændigt selskab.

16. januar 2014 · Kl. 14:41 Pressemeddelelse

Kommunernes adgang til at bruge nettomålerordningen bør ikke begrænses til 20 MW/år for anlæg installeret efter 28. juni 2013. Begrænsningen bør ophæves eller øges til mindst 100 MW/år. På samme måde bør kommunerne fritages for at oprette selvstændige selskaber ved andre former for vedvarende energi, når formålet er at dække eget energiforbrug.

Kontakt:

Henning Bo Madsen, NOAH Energi og Klima

Tlf. 51 26 03 68

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!