FN's klimavarsel
FN's klimavarsel

1,5 gradersmålet Lad hensyn til klima veje tungere end vækst og fortjeneste

Danmark har en historisk og etisk forpligtelse til at sørge for, at alle sektorer reducerer udledningen af klimagasser kraftigt og hurtigt

8. oktober 2018 · Kl. 09:01 Nyhed

I nat advarede FN’s klimapanel, at selv 1,5 graders temperaturstigning vil medføre stor lidelse for samfund på grund af tørke, storme og stigende havvandstand. Førende klimaforskere viser i rapporten, at det stadig er muligt at stoppe temperaturstigningen ved 1,5 grader, hvis alle kræfter sættes ind med det samme. Men der skal meget til, for hvis vi nøjes med de allerede planlagte tiltag, er verden på kurs mod mindst den dobbelte temperaturstigning.

Allerede ved 1,5 grader er forandringerne uoprettelige. Alligevel fortsætter et ansvarsfuldt og veluddannet land som Danmark med at udvinde olie og udbygge infrastrukturen til fossile brændsler. Det burde være en selvfølgelighed at stoppe alle investeringer i fossile brændsler, når verdens førende forskere udsender et sådan varsel for fremtidens klima.

FN-rapporten fortæller os, at det er presserende at finde alternativer til emissionssamfundet. Alle former for udledning af klimagasser skal have sparket, også dem fra landbruget og skovbruget. Hvis det skal ske på en social retfærdig måde, er de rige landes råderum lukket. Vi kan ikke fortsat lade hensyn til vækst og fortjeneste veje tungere end klima. Luftfarten kan ikke blive ved med at vokse, bare fordi den anses for en vækstmotor. Fra nu af skal energibesparelser og reel vedvarende energi vinde hver gang, uanset de økonomiske omkostninger.

Temperaturstigninger på 1,5 grader eller mere er et spørgsmål om liv og død for millioner af mennesker. Klimaændringer kræver allerede ofre. Langt flertallet af ofrer for klimaforandringerne har aldrig sat deres ben i et fly, de har aldrig købt en iPad og de har aldrig haft fordelene ved det vestlige forbrug og livsstil. Det er ofrer, som ikke har råd til at leve i boliger, som er modstandsdygtige over for hedebølger og kraftig regn. Det rige Danmark, som historisk set har forårsaget udledning af enorme mængder drivhusgasser til atmosfæren, har et særligt ansvar for at tage sin del for at leve op til Parisaftalen og bør nå nul-udledning hurtigere end de fleste andre lande. Alligevel fortsætter vi med at udvide vejnettet og lufthavnene. Vi fortsætter med at afbrænde fossile brændstoffer og forårsage skovrydning for at producere bioenergi. En uendelig import af dyrefoder for at producere bjerge af kød til et købelystent verdensmarked fortsætter.

Klimaforandringerne er kun lige startet. De er kommet for at blive. De bliver kun værre, og de forsvinder ikke. Vores regering bør se en radikal omstilling af samfundet som deres fornemste opgave. En sådan omstilling vil have mange fordele for borgerne: Endnu billigere vedvarende energi og energivenlige boliger, bedre offentlig transport og grønne jobs. Politikerne taler om handling på klimaområdet, men ord kan ikke gøre det. Handlingerne bør matche trusselsbilledet i rapporten.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!