NOAA
Vejrballon

Debatindlæg i Politiken Lyt til eksperterne

Lad Klimarådets medlemmer og navne som Jens Hesselbjerg og Sebastian Mernild blive kendt af alle danskere, om man er enig med dem eller ej.

6. maj 2020 · Kl. 15:25 Nyhed

Debatindlæg bragt i Politiken 6. maj 2020

I mange år har klimaforskere og eksperter råbt vagt i gevær på planetens vegne. Der er således en overvældende enighed blandt forskere om, at klimaforandringer er menneskeskabte, og at der er behov for omfattende handling nu.

Men politikere, erhvervslivet og befolkningen har ikke taget disse advarsler til sig i tilstrækkelig høj grad til, at vi for alvor har ændret på hvordan vores samfund fungerer. Derfor har vi desværre kurs mod en verden præget af klimakatastrofer på skalaer, der kan være svære at forstå.

Nu blev vi så ramt af endnu en krise som er alvorlig og koster liv. Selvfølgelig adskiller coronakrisen sig fra klimakrisen, men det forunderlige er, at den har medført, at eksperterne og forskerne bliver hørt, og at navne som Søren Brostrøm og Kåre Mølbak er blevet alment kendte. Selv i USA, som ellers har en lettere videnskabsfjendtlig præsident, bliver der lyttet til Anthony Fauci.

Selvom det i sidste ende er en politisk beslutning hvordan coronakrisen takles, er det faktisk kommet så vidt, at anbefalinger fra forskere bliver fulgt, også selvom det medfører alvorlige konsekvenser for økonomien, erhvervslivet og danskernes hverdag.

Måske skyldes det, at coronakrisen foregår på en anden tidsskala end klimakrisen. Når man oplever, at en selv og ens nærmeste er i akut fare, og at ens handlinger har konsekvenser nu og her, er det nok lettere at følge eksperternes råd. Klimakrisens konsekvenser kommer snigende, men på baggrund af forskernes hårde arbejde igennem årtier ved vi, at katastrofen er på vej, og at det kan blive rigtigt slemt, hvis vi ikke handler nu. 

Desværre er det svært at trænge igennem med de budskaber. I mange klimadebatter bliver der jo lyttet til eksperter, men fortrinsvist økonomiske ''eksperter'' fx det Økonomiske Råd. Coronakrisen sætter det lidt på en spids. Havde man overvejende lyttet til de økonomiske eksperter i krisehåndteringen, havde vi måske ikke fået fladet kurven ud og undgået kapacitetsproblemer. Fikseringen på økonomiske eksperter i forhandlinger om den såkaldte grønne omstilling munder tit ud i en prioritering af kortsigtede økonomiske hensyn frem for reelt bæredygtige strategier.

Så derfor: Lad os også lytte til de rigtige eksperter, når det gælder klimakrisen. Lad klimarådets medlemmer og navne som Jens Hesselbjerg og Sebastian Mernild blive kendte af alle danskere, om man er enig med dem eller ej. Lad os tackle klimakrisen med samme eller hellere større handlekraft som vi gør med pandemien. Vi har ingen tid at spilde.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!