IC4 tog

For et velfungerende DSB Solidaritet med lokoførerne

​​​​​​​NOAH og Rådet for Bæredygtig Trafik arbejder for at fremme brug af kollektiv trafik frem for individuel transport på vejene. Og vi ser det som en vigtig samfundsmæssig opgave at sikre borgerne mulighed for at blive transporteret på en måde, der er ansvarlig i forhold til de presserende klimaproblemer. De mennesker, der skal løse en så vigtig opgave, skal naturligvis have ordentlige arbejdsforhold.

30. november 2018 · Kl. 21:24 Pressemeddelelse

Jernbanerne spiller en særligt positiv rolle i forhold til at transportere mennesker på en klimavenlig måde. De nuværende konflikter rammer togbrugerne hårdt og sætter vores tålmodighed på prøve, hvilket er uheldigt i en tid hvor togdriften i forvejen er i defensiven, og hvor konkurrencen fra andre transportmidler presser togene.

Men i stedet for at rette skytset mod lokomotivførerne bør vi rette det mod DSB's ledelse og de politiske partier, der har ønsket at køre DSB ud på et sidespor.

Det er ikke acceptabelt, at DSB's topledelse fører sig så diktatorisk frem og efter indmeldelsen i Dansk Industri har ønsket at lave om på overenskomster og gennemtvinge nye ledelsesregimer.

Og det er ikke acceptabelt, at regeringen stiltiende har set til og accepteret indmeldelsen i Dansk Industri og den efterfølgende konfrontatoriske ledelsesstil.

Vi mener, dette skal ses som et led i forberedelserne til en delvis privatisering af DSB, som rimer med den nyliberale ideologi med øget markedsgørelse og implementeringen af 4. jernbanepakke.

NOAH og Rådet for Bæredygtig Trafik ønsker hermed at udtrykke vores solidaritet med lokomotivførerne og opbakning til, at det vigtige arbejde, de udfører, skal honoreres med ordentlige arbejdsvilkår.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!