biomasse
Grafik: Forest Defenders

Internationale NGO'er til EU’s energiministre STOP støtten til afbrænding af skove som vedvarende energi

EU’s energiministre mødes i dag og i morgen til et "uformelt energi- og transportministermøde" i Stockholm. Her skal de blandt andet drøfte, hvilken rolle afbrænding af træ fra skovene skal spille i EU’s energiforsyning.

27. februar 2023 · Kl. 13:50 Pressemeddelelse

Et stort antal miljøorganisationer har i fællesskab sendt breve til energiministrene i samtlige 27 EU-medlemslande med en appel om at stoppe fortsat støtte til afbrænding af træer og anden biomasse fra skove som “vedvarende energi”. Organisationerne opfordrer energiministrene til arbejde for, at Ministerrådet bakker op om nødvendige ændringer i ”Direktivet om vedvarende energi” (VE-direktivet), så der tages hensyn til de skader på økosystemerne og klimaet, som skovhugst og afbrænding af skove medfører. 

- Vi kan ikke fortsætte med at brænde træ fra vores skove og lade som om det er klimavenligt. EU’s energiministre er nødt til at tage ansvar og stoppe støtten til afbrænding af vores skove som vedvarende energi, udtaler Bente Hessellund fra NOAH.

Siden 2021 har der været forhandlinger om et ændringsforslag til det nuværende VE-direktiv fra Europa-kommissionen. Forhandlingerne foregår i en såkaldt trilog, hvor Parlamentet, Ministerrådet, og Kommissionen skal prøve at blive enige. Et af de mest omstridte spørgsmål i den igangværende trilog er, hvorvidt energi fra afbrænding af træer og anden skovbiomasse fortsat skal kunne anses for at være vedvarende energi og dermed være berettiget til at modtage milliarder i direkte og indirekte subsidier.

Den danske energimodel kan ikke kopieres

I brevet fra organisationerne understreges det, at Ministerrådet har godkendt en forpligtelse i VE-direktivet om at undgå at fremme bioenergi, der skader biodiversitet og økosystemer samt at leve op til videnskabelig vejledning om biomasse. Dette til trods lægger Rådets nuværende forslag slet ikke op til de nødvendige reformer – og hvis det vedtages, vil det bidrage til fortsat ødelæggelse af skovene og øget udledning af drivhusgasser.

- Danmark har desværre hidtil spillet en passiv rolle i forhandlingerne i Ministerrådet, selv om netop de danske erfaringer burde bringes i spil over for de andre EU-landes ministre. Det er bredt anerkendt herhjemme, at det store danske forbrug af biomasse i energiforsyningen ikke kan kopieres i resten af verden uden ødelæggende konsekvenser. Det har Klimarådet – som regeringen er forpligtet til at lytte til – dokumenteret i sin hovedrapport fra 2018, siger Bente Hessellund fra NOAH 

Brevene til EU-landenes energiministre indeholder uddrag fra Europa-Kommissionens gennemgang af deres nationale energi- og klimaplaner (NECPs). Kommissionen har vurderet, i hvilken udstrækning landene hver især har levet op til at beskrive, hvordan deres fremtidige forbrug af biomasse vil påvirke skovenes kulstofdræn.

At øge EU's kulstofdræn anses nemlig for at være afgørende for at opnå målsætningen om “netto nul”. 

Men de fleste medlemslande mister eller har helt mistet deres kulstofdræn. Alligevel fortsætter landene med at øge skovhugsten til energiformål og tælle det som "nul-emissions" vedvarende energi. Kommissionen fandt, at medlemslandene uden undtagelse undlod at informere tilstrækkeligt om deres biomassebrug, hvor det kommer fra, og hvordan det påvirker kulstofdrænet.

Data om anvendelse af biomasse, kulstofdrænet – og gennemgangen af de nationale energi- og klimaplaner (NECPs) i forhold til det planlagte forbrug af biomasse – for alle medlemslandene kan findes her.

Læs NOAHs brev til den danske Klima-, Energi- og Forsyningsminister, Lars Aaagaard, her.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!